Acte necesare pentru schimbarea certificatului de inmatriculare in unul din urmatoarele cazuri:
 •  Deteriorat:
 1. Cererea solicitantului; Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt / pierdere.
 2. Declaraţia solicitantului din care să rezulte modul de deteriorare; Declaraţie pierdere certificat de înmatriculare.
 3. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 4. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 5. Certificatul de înmatriculare deteriorat;
 6. Copie polita de asigurare RCA;
 7. Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la TREZORERIA PIATRA NEAMT;
 8. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 9. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

 • Pierdut/Furat
 1. Cererea solicitantului; Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt / pierdere.
 2. Declaraţia solicitantului din care să rezulte furtul documentului;
 3. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 4. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 5. Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la TREZORERIA PIATRA NEAMT;
 6. Copie polita de asigurare RCA;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

 •  Modificare date proprietar 
 1. Cererea solicitantului; 
 2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;
 3. Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 5. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la TREZORERIA PIATRA NEAMT ;
 6. Copie polita de asigurare RCA;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 9. Certificatul de înmatriculare în original. 

 

 • Modificare date vehicul 
 1. Cererea solicitantului; 
 2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării motorului care are o capacitate cilindrică diferită;
 3. Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român;
 4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 5. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 6. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la TREZORERIA PIATRA NEAMT;
 7. Copie polita de asigurare RCA;
 8. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 9. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 10. Certificatul de înmatriculare în original.   
 
 • Modificare numar inmatriculare
 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare;
 3. Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4. Actul de identitate al solicitantului,în original şi copie;
 5. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la TREZORERIA PIATRA NEAMT;
 6. Copie polita de asigurare RCA
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 9. Certificatul de înmatriculare în original.