Inainte de inmatriculare:

Pentru completarea dosarului în vederea înmatriculării/transcrierii unui vehicul este necesar să parcurgeţi următoarele etape:

  • Încheierea formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru autovehiculele achiziţionate dintr-un stat nemembru UE.
  • Obţinerea cărţii de identitate a vehiculului de la Registrul Auto Roman(RAR) sau de la societatea comercială de unde s-a achiziţionat vehiculul (in cazul achizitionarii unui autovehicul nou de la un dealer auto), a certificatului de autenticitate şi a inspecţiei tehnice periodice(ITP),  de la Registrul Auto Roman(RAR)-pentru autovehiculele care sunt achizitionate din strainatate.
  • traducerea documentelor straine ale autovehiculului
  • Completarea tipizatelor (fişa de înmatriculare şi cererea de înmatriculare).
  • Obţinerea vizei pe fisa de inmatriculare de  la Directia de Taxe si Impozite (Primarie) din localitatea de domiciliu al proprietarului sau din localitatea in care firma are sediul.
  • Achitarea contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei la TREZORERIA PIATRA NEAMT sau POSTA
  • Obtinerea unui "CERTIFICAT" în cazul achiziției intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datorează TVA in România  (numai pentru autovehiculele care se înmatriculeaza pentru prima dată in România) de la Administraţia Finanţelor Publice (ANAF) pe raza căruia domiciliaţi.
  • Încheierea asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie.