Vehicul din UE inmatriculat

 Obtinerea Cartii de identitate a vehicului,certificat de autenticitate si ITP de la RAR (programare la telefon 0219672 sau www.rarom.ro)

Cererea solicitantului; Cerere înmatriculare (Persoană Fizică)  sau Cerere înmatriculare (Persoană Juridică)

Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;

Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

Documentul care atesta dreptul de proprietate, în original si copie;

Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;

Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la TREZORERIA PIATRA NEAMT);

Obtinerea unui "CERTIFICAT" în cazul achiziției intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datorează TVA in România  de la Administraţia Finanţelor Publice (ANAF) pe raza căruia domiciliaţi

Achitarea contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu odata cu depunerea documentelor complete pentru inmatriculare);

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (certificat înregistrare la Registrul Comerţului-CUI, certificat de inregistrare fiscala-CIF), precum si împuternicirea reprezentatului legal pentru delegat.