Pentru completarea dosarului in vederea eliberării unei autorizaţii  de circulaţie provizorie este necesar sa parcurgeţi următoarele etape:
  • Completarea cererii de autorizare provizorie.
  • Incheierea asigurării obligatorie de răspundere civilă RCA
  • Achitarea contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie in valoare de 13 lei la TREZORERIA PIATRA NEAMT sau POSTA
  • Copierea documentelor acolo unde este cazul.
  • Depunerea documentelor şi achitarea contravalorii plăcilor cu numerele provizorii la ghişeu. (40 lei)
  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al delegatului; 

NOU!!!!   Autorizatia de nr. provizorii se poate elibera pentru 30 zile, 60 zile sau 90 zile, in functie de optiunea propietarului.