Preschimbarea permisului de conducere romanesc
 
 • 1. Fisa medicala, completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia "APT CONDUCATOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor;
 • 2. Adeverinta eliberata de Medicul de Familie
 • 3. Taxa  68 LEI se achita la TREZORERIA PIATRA NEAMT SAU POSTA
 • 4. Permisul de conducere (in original)
 • 5. Actul de identitate (in original)
 • 5. Copie dupa actul de identitate, permis de conducere si fisa medicala

 

 

Preschimbarea permisului de conducere strain cu documente similare romanesti

Pentru preschimbarea permiselor de conducere cu documente similare romanesti, solicitantii vor depune la ghiseele de lucru cu publicul, personal, unmatoarele documente, intr-un dosar plic, pentru a se evita pierderea acestora:    
 • 1. permisul de conducere strain, in original si copie 
 • 2. documentul de identitate, in original si copiile acestora, respectiv:
 •                     - pasaportul si legitimatia de sedere temporara sau permisul de sedere in Romania, in cazul cetatenilor straini
 •                     - pasaportul, adeverinta, buletinul sau cartea de identitate, dupa caz, in situatia cetatenilor romani
 • 3. fisa medicala, completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia "APT CONDUCATOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor;
 • 4. cazier judiciar
 • 5. chitanta de plata a contravalorii permisului de conducere, achitata la TREZORERIA PIATRA NEAMT in valoare de 68 lei