Eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate:
 
 
Documente necesare:
 • cererea solicitantului;       
 • declaraţia de pierdere/furt sau dovada din care să rezulte că numărul a fost deteriorat;
 • cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;       
 • certificat de înmatriculare, original si copie;           
 • dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe de înmatriculare- se achita la depunerea documentelor la ghiseul de primiri documente  
 • actul de identitate al solicitantului, original şi copie;       
 • în cazul reprezentării:
  -    pentru persoane fizice - procură specială autentificată;
  -    pentru persoane juridice – împuternicire însoţită de documente care să ateste dobandirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
 • placa/plăcile cu numărul de înmatriculare deteriorat.