Inainte de radiere

  • Completarea formularelor de radiere ( cerere radiere , fişa de înmatriculare  şi trei certificate de radiere.
  • Predarea autovehicului unei unităţi specializate în vederea dezmembrării si obţinerea de la aceasta a documentului care atestă faptul că vehiculul a fost dezmembrat sau în situaţia în care radierea este solicitată ca urmare a declarării furtului vehiculului este necesară obţinerea unei adeverinţe emisă de organul de poliţie care a primit sesizarea de furt a vehiculului din care să rezulte că acesta nu a fost găsit.
  • Obţinerea vizei de la organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale(DITL) de la locul de domiciliu.
  • Copierea documentelor acolo unde cazul.
  • Depunerea actelor la ghiseu.