Pentru transcrierea unui vehicul de la un proprietar la altul sunt necesare urmatoarele documente:
 • cererea de transcriere a noului proprietar;
 • fisa de inmatriculare a vehiculului vizata de Organele Fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale;
 • documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (factura, contract de vanzare-cumparare, etc.);
 • cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
 • BI/CI al solicitantului (original si copie);
 • dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice;
 • asigurarea obligatorie de raspundere civila (RCA) incheiata in vederea inmatricularii pe numele noului proprietar, in copie 
 • dovada de plata a certificatului de inmatriculare 37 lei -se achita la TREZORERIA PIATRA NEAMT sau POSTA;
 • certificatul de inmatriculare al vechiului proprietar in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate;
 • placutele cu numar de inmatriculare (in cazul in care nu vor fi pastrate de noul proprietar);
 • procura speciala, dupa caz;
 • alte acte necesare pentru clarificarea unor situatii particulare, daca va fi cazul.